Léčba věkem podmíněné makulární degenerace

Léčba věkem podmíněné makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je závažné onemocnění očí, které postihuje zejména starší osoby. Je hlavní příčinou slepoty a poškození zraku v Evropě. Klíčové je proto odhalit onemocnění včas a zahájit jeho léčbu co nejdříve.

Makulární degenerace postihuje centrální část sítnice oka – tzv. žlutou skvrnu (makulu). Při jejím poškození je pro pacienta obtížné rozlišovat detaily. To se často projevuje např. při čtení nebo luštění křížovky. Pacient těžko rozpoznává známé tváře nebo například nedokáže přečíst číslo autobusu. Toto onemocnění postupuje zpravidla rychle, proto je pro jeho úspěšnou léčbu klíčové včasné rozpoznání a zahájení léčby. Nemoc se vyskytuje nejčastěji u osob starších 65 let, ale může se objevit už i dříve.

Suchá forma VPMD postihuje zhruba 90 % pacientů. U přibližně 10 % z nich dochází k výrazné ztrátě zraku. Tato forma makulární degenerace se projevuje zánikem světločivných a pigmentových buněk sítnice s následným vznikem výpadku v centru zorného pole. Typickým projevem je nahromadění patologických tělísek nazývaných „drúzy“ v hloubce sítnice. Sítnice se časem ztenčuje, odumírá a ztrácí svoji funkci. Zraková ostrost, a tím schopnost vidět detaily, se tak zhoršují pozvolna.

Vlhká forma VPMD postihuje přibližně 10 % pacientů, ale zhruba 90 % z nich bez léčby přijde o použitelný zrak. Při vlhké formě makulární degenerace dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu. Jejím hromaděním vzniká otok makuly a při závažnějším postižení může dojít ke krvácení. Degenerace způsobuje postupné zhoršování centrálního vidění. Žlutá skvrna je těžce narušena a zcela ztrácí svou funkci. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů nebo měsíců.

Ceny léčby

Cena pro pojištěnceCena pro samoplátce
Vstupní vyšetřeníVstupní vyšetření je komplexní předoperační přístrojové a lékařské vyšetření pro obě oči. Toto vyšetření má platnost 2 týdny. Po uplynutí této doby je nutné vyšetření opakovat.hrazeno pojišťovnou4 900 Kč
OCTOptická koherenční tomografie dokáže odhalit oční onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě žádné příznaky onemocnění pacient nemusí pociťovat. Díky tomu lze zahájit léčbu včas a předejít tak nevratnému poškození zraku. Toto přesnější vyšetření nám umožňuje vidět, jak zabírá stanovená léčba a zda je účinná. Vyšetření je bezbolestné, je volitelné a není hrazeno ze zdravotního pojištění.800 Kč obě oči800 Kč obě oči
Aplikace nitrooční injekce (dle zvoleného přípravku)Aplikace není hrazená z pojištění.